Condiții specifice pentru etapa de Pretransfer a cadrelor didactice:

  • Probă practică ce constă în susținerea unei activități demonstrative- Inspectie la clasa- candidatul trebuie sa obțină minim nota 9
  • Interviu– nota de promovare minim 9
  • Fișa de evaluare a activității profesionale, didactice și științifice a candidaților participanți.

Grila de evaluare:

  1. Proba practică– 35% din media finală
  2. Interviu– 35% din media finală
  3. Fișa de evaluare– punctaj evaluat de ISJ- 30% din media finală