Curriculum şi activităţi

Ofertă educaţională

În  Grădinița cu program prelungit nr. 25 Iaşi este utilizat Curriculum-ul pentru educaţie timpurie aprobat prin Ordinul de Ministru nr. 5233/2008, document studiat, dezbătut și aplicat de întreg colectivul didactic. Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat întotdeauna potrivit normativelor şcolare, având rolul de a mobiliza toate cadrele didactice pentru o bună abordare a preșcolarilor.

Aspectul emoțional, cunoașterea, aprecierea afectivă, înțelegerea particularităților de vârstã  și comportament se ridicã la nivelul noilor cerințe promovate de reforma din învățământul preșcolar.

Curriculum-ul la decizia grădiniţei aplicat în Grădinița cu program prelungit nr. 25 Iaşi cuprinde următoarele cursuri opţionale: limba engleză, dans, şah, artă vocală și sunt conduse de către profesori specialiști în domeniu.

Parteneriate

Începând cu septembrie 2012, s-au inițiat, organizat și desfășurat următoarele proiecte ce au evidenţiat grădiniţa în comunitate:

  • Proiect “Grădinţa Paradisul copiilor
  • Proiect “Moș Nicolae și copiii
  • Festivalul “Un strop de Umor
De asemenea, un grup însemnat de cadre didactice a fost cuprins în proiecte educaţionale şi de formare profesională, ceea ce a determinat îmbogăţirea experienţei şi creşterea eficienţei demersului didactic.

Existenţa şi funcţionarea în parteneriat cu grădiniţa a Asociaţiei de părinţi determină oganizarea unor activități extracurriculare ce implică sprijinul material și logistic al acestora, precum și desfășurarea unor proiecte locale, cu largă participare a grădinițelor ieșene – Festivalul “Un strop de Umor”.

Alți parteneri din comunitate, care susțin și completează activitatea unității sunt:

  • I.Ș.J. (sprijin logistic, consiliere, stimulare), C.C.D. Iași (sprijin profesional),
  • Centru de asistenţă psihopedagogică (prevenirea și corectarea tulburărilor de vorbire, testarea preşcolarilor din grupa mare),
  • D.S.P. Iaşi (asistenţă de specialitate), Ministerul de Interne (concursuri tematice, întîlniri cu invitaţi din poliţia rutieră), I.S.U. Iași (vizite și simulări cutremur sau incendiu)
  • U.A.I.C. (formatori  în vederea pregătirii cadrelor didactice),
  • Primăria Municipiului Iaşi (alocarea fondurilor pentru investiţii, reparaţii căpitale şi de întreţinere),
  • Organizaţii non-guvernamentale, fundaţii, instituţii de artă, cultură,
  • Mass-media, Agenţii economici

Activități

Activități opționale desfășurate în grădiniță

Dans modern

Limba engleză

Micii exploratori

Instrumente muzicale

Activități extracurriculare

Excursii, vizite, drumeţii

Vizionare de spectacole

Concursuri tematice

Serbări

Proiecte educaționale

Zilele grădiniţei cu implicarea părinţilor

Carnavalul copiilor (1 iunie)

Activități cu părinții

Informare

Servicii educaţionale: consiliere, întâlniri lunare cu psihologul

Implicare în viaţa grădiniţei

Ateliere de lucru

Lectorate

Lecții demonstrative

Vizite și excursii

Proiecte educaționale

Momente la grădiniță

Serbări