Echipa

Resurse umane

VIZIUNEA UNITĂŢII

Transformarea grădiniţei într-o unitate de nivel european, recunoscută în comunitate, în care toţii copiii să aibă şanse egale, indiferent de etnie şi religie.

MISIUNEA GRĂDINIŢEI

În contextul unei societăţi dinamice, în care adaptabilitatea este caracteristica indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 Iași oferă copiilor din municipiul  Iași accesul la educaţie, în mod echitabil, în vederea formării şi dezvoltării unor atitudini şi deprinderi necesare trecerii cu uşurinţă de la învăţământul preşcolar la învăţământul primar, asigură un act educaţional de calitate, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative a copiilor și a unui mediu educaţional modern, propice stimulării preșcolarului, care să-i invite la joc și învăţare.

Despre echipa noastră

Toate cadrele didactice încadrate în unitate sunt calificate. În grădiniţă există 2 metodişti ai I.Ș.J. Iaşi, un reprezentant în Consiliul Reprezentativ la nivelul I.Ș.J., cinci coordonatori de practică pedagogică, respectiv cinci profesori sunt premiaţi cu gradaţie de merit.

 

Ȋn grădiniță există un interes autentic al profesorilor pentru transferul competențelor profesionale și pentru ȋnvățarea și aplicarea unor noi tehnici și practici ȋn educația timpurie. Pe baza acestor informaţii, putem afirma că există un grad ridicat de calitate a resurselor umane angajate în grădiniţă.

 

Climatul unitatii este unul stimulativ, de toleranţă şi cooperare, dinamic şi inovator, incluziv.

 

Calitatea personalului didactic: calificat;

Cu performanţe în activitatea didactică: 4 gradații de merit;

Absolvenţi de studii superioare și cursuri de formare profesională/perfecţionare.

Personalul grădiniței

Personalul didactic

18 cadre didactice calificate (inclusiv directorul)

 

Titulari : 12 (4 grad didactic I, 5 grad didactic II, 3 definivat)

Suplinitori calificați: 2

Detașați : 3 ( 1 grad didactic II, 2- definitivat)

Profesori colaboratori:  1 logoped, 1 psiholog, 4 profesori discipline opționale.

În ceea ce privește nivelul de pregătire și de formare profesională a cadrelor didactice calificate, situația se prezintă în felul următor:

  • 6 cadre didactice cu gradul I;
  • 5 cadre didactice cu gradul II;
  • 7 cadre didactice cu definitivatul în învățământ;
  • 4 coordonatori de practică pedagogică;
  • 2 metodiști ai ISJ;
  • 5 cadre didactice cu gradație de merit;
  • 6 cadre didactice licențiate în Științe ale Educației, specializarea P.I.P.P.;
  • 1 responsabil de cerc pedagogic;

Personalul didactic pentru activități opționale

În grădiniță există doi profesori de dans, un profesor de limba engleză, un profesor de micii exploratori, un profesor de șah.

Personalul sanitar

În grădiniță există două asistente medicale cu normă întreagă și un medic școlar.

Personalul didactic auxiliar

În grădiniță există un administrator financiar cu normă întreagă, un administrator de patrimoniu cu normă întreagă, un secretar cu un sfert de normă, și 10 îngrijitoare de copii.

Personalul nedidactic

În grădiniță există o bucătăreasă și un muncitor întreținere cu normă întreagă.